Arbeidsfolk forteller

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek har en flott utstilling online som er vel verdt å besøke.

Arbeidsfolk forteller er små glimt fra arbeidsliv og hverdag fra mange år tilbake. Fortellingene og erindringene bygger på Arbeiderbladets intervjuer med disse personene, hovedsaklig i tidsrommet 1945-1960.

Du finner siden her
.


- Jakter arbeiderhistorien
Flott oppslag i dagens Sandefjords Blad med Alf Bergstad og Eddie Whyte. - I Sandefjord husker vi godt fabrikkeierne, men glemmer dem som jobbet i fabrikkene, sier de.
Kjenner du noen her? Send oss en e-post

Foran fra venstre: Alf Andersen, Adolf Kristoffersen, Synnøve og Ole Bergstad og en fru Wang.Andre rad fra venstre: Helge Hansen,  Wang (ukjent fornavn), Esther Andersen,  Kristoffersen (ukjent fornavn), Ukjent, Harald Hansen.Tredje rad fra venstre: Ukjent, Hjertholm (ukjent fornavn), Ragna Kaupang, ukjent, ukjent og Anders Kaupang. Kjenner du noen her? Send oss en e-post her


Sandefjord kommunale fagforening

Sandefjord Kommunale Forening  feiret 25-års jubileum i 1955. Arbeideravisen Vestfold Fremtid satt av flere sider til å oppsummere foreningens betydning: "Den første forening for kommunale arbeidere i Sandefjord ble stiftet i 1919. Arbeidsgiverne satte alt inn på å knekke organisasjonen, og ved den første prøve -  streiken i 1921 – viste det seg at foreningen var knekket. Medlemmene hadde enda ikke lært å stå sammen."

Du kan lese resten av artikkelen her

Rødt hus i blå by 100 år
Lørdag var det hundre år siden Folkets Hus i Sandefjord ble innviet, noe som ble behørig markert. Fagbevegelsens hus står fortsatt støtt i hjertet av den blå byen.

Lederen av Folkets Hus i Sandefjord, Kåre Karlsen, var en stolt mann lørdag 25. januar. Da markerte fagbevegelsen i byen innflyttingen 100 år tidligere med temadag om Sandefjords arbeiderhistorie i samarbeid med Hvalfangstmuseet og Vestfoldmuseene.

   
Fagforbundets Eddie Whyte presenterte Sandefjord arbeiderhistorieforening, Vivi Aaslund fra Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek viste bilder. Folk i salen kjente igjen personer på lokale bilder, og på den måten kunne de supplere fortellingen. Foredraget om Folkets Hus ble holdt av historiker Dag Ingemar Børresen fra Hvalfangstmuseet, som denne artikkelen i stor grad bygger på.

Du kan lese resten av artikkelen i LO Aktuelt

Arbeiderhistoriedag på Folkets Hus

Hvalfangstmuseets aktivitetsprogram for 2013-2014 har mye spennende bl.a temadag om arbeiderhistorie i samarbeid med Folkets Hus lørdag 25. januar kl 13 - 15.

Noen vil ha oss til å tro at Sandefjord alltid har vært en blå by. Arbeidernes historie forteller oss noe helt annet. Vi håper flest mulig har lyst å komme.  

- Sandefjord arbeiderhistorieforening v/Eddie Whyte
- Bildene forteller! v/Vivi Aaslund, rådgiver, Arbeider-bevegelsens arkiv og bibliotek
- 100 år med Folkets Hus i Sandefjord v/Dag Ingemar Børresen, konservator, Hvalfangstmuseet
- Musikkinnslag ved Sandefjord Damekor
- Kaker og kaffe

Last ned programmet her og spre invitasjonen. Alle velkommen. Ta med venner og familie. Vil du vite mer? Ta kontakt.


Fra badehotell til sosialistisk høyborg

Den 1. september kan arbeiderbevegelsen i Sandefjord markere 100-års jubileum for innflytting i Folkets Hus. Forsamlingshuset hadde vært planlagt i over ti år. I 1910 brukte Folkets Hus-komiteen hele kassabeholdningen på 2000 kroner til å kjøpe tomten hvor Hotell Atlantic ligger i dag. Du kan lese mer her
 

Kampen mot fascismen på Folkets hus

Arbeiderbevegelsens sterke framgang på 1930-tallet løp parallelt med frykten for og kampen mot framveksten av fascismen og nazismen.

Antifascismen engasjerte mange på Folkets Hus i Sandefjord. «Hitler overtok jo makta i nitten tre og tredve», og det var jo veldig store møter om dette forteller Folkets Hus-veteran Eimar Green, «vi tok jo en klar avstand fra nazismen med en gang.» Du kan lese mer her.

Hovedstadens første arbeidermuseum

 
Mandag 17. juni åpnet Oslos første arbeidermuseum på Sagene. Selv om museet er lokalisert til Sagveien 28, med galleri og utstillingsarena, er konseptet at hele Akerselva skal være en del av et stort friluftsmuseum.– Vi vil lage en digital app, som gjør at man kan stå ulike steder ved Akerselva og få informasjon om de forskjellige fabrikkene og livet der, sier Gro Røde til LO Aktuelt.
 

 

Ny arbeiderskulptur avduket i Sandefjord

Folkets Hus feirer 100-årsjubileum i år. Lørdag 15. juni ble en ny skulptur avduket på sørsiden av huset. Den er laget av Stavern kunstner Jan Warholm.

Nåværende leder Kåre Karlsen ønsket velkommen. Tidligere mangearige leder Jan Samuelsen - på vegne av seg selv og Ole Høgli - takket alle som hadde bidratt til huset opp gjennom årene og ønsket styret lykke til med det videre arbeidet.

Du kan lese mer her.


 

  Folkets hus i Sandefjord feirer 100 år

Folkets Hus i Jernbanealleen har 100-årsjubileum i år, og det er planlagt flere arrangementer for å feire begivenheten. Fagforeningenes økonomiske fellesorganisasjon (FØF) ble dannet i 1910, men allerede i 1903 begynte arbeidet med å skaffe penger til eget hus for arbeiderbevegelsen i Sandefjord.

Før 1910 var det blitt samlet inn 2000 kroner, og huskomitéen kjøpte en tomt midt i byen.

Du kan lese mer her.Streik og internering i Sør Georgia

 

Det er påske 1913. En tyfusepidemi har herjet på hvalfangststasjonen i Grytviken på Syd Georgia. Om bord i den argentinske seilskuta Tijuca sitter 13 mann i forvaring under dekk etter orde fra den britiske politimesteren.

Carl Anton Larsen

Mennene hadde streiket om bord i hvalkokeriet Ems. Som en reaksjon på interneringen stiftet arbeiderne fagforening.

Stasjonsbestyrer C.A.Larsen (til venstre) bygger kirke på stasjonen for egne penger. Han har ansatt norsk prest.

Kristendommen skal fortrenge sosialismen i Grytviken. Larsen nekter de streikende hjemreise og vil holde dem internert ombord i Tijuca til fangstsesongen er slutt.

film Du kan lære mer om den groteske behandlinga og svartelistingen av hvalfangerne som foregikk her i filmen.