Folkets hus i Sandefjord feirer 100 år

 

Folkets Hus i Jernbanealleen har 100-årsjubileum i år, og det er planlagt flere arrangementer for å feire begivenheten. Fagforeningenes økonomiske fellesorganisasjon (FØF) ble dannet i 1910, men allerede i 1903 begynte arbeidet med å skaffe penger til eget hus for arbeiderbevegelsen i Sandefjord.

Før 1910 var det blitt samlet inn 2000 kroner, og huskomitéen kjøpte en tomt midt i byen. Noen hadde allerede planlagt å bygge hotell der, og tomta ble raskt solgt med et par tusen kroners fortjeneste og hotell Atlantic ble bygget.

I januar 1913 kjøpte organisasjonene Badets festivitetslokale for 50 000 kroner. Kjøpet ble finansiert ved hjelp av sparefondet og ved å samle inn bidrag på ”stikkekort”, basarer og andre tilstelninger. FØF måtte også låne 3000 kroner fra AFL - Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon (AFL) – som senere byttet navn til LO – for å klare kjøpsbetingelsene.

 
Mange smålån gjorde kjøpet mulig
 
De tilsluttede organisasjonene dannet en egen Folkets hus-organisasjon, og det økonomiske driftsgrunnlaget ble dekket ved at foreningene skulle betale 10 øre pr. uke pr. medlem for husleie til møtene. Denne fellesordningen står fremdeles ved makt i dag, og bygningen huser de forskjellige delene av arbeiderbevegelsen i Sandefjord.


Kilde: Sverre Hjertholm Arbeiderbevegelsen i Vestfold .