Sandefjord bibliotek har en større samling litteratur om arbeiderbevegelsens historie generelt og lokalt.

På denne siden finner du henvisninger til en del sentrale verker som kan lånes på biblioteket. Ved å kontakte Sandefjord bibliotek kan du også få tilgang til materiale som befinner seg i andre bibliotek.

Trykk her for å søke i bibliotekets database. Nærmere informasjon om biblioteket finner du her.

Oversiktsverker


Ousland, Gunnar - Fagorganisasjonen i Norge. 3 bind. Tiden forlag 1949

Bind 1: Fra avmakt til stormakt 1870-1920
Bind 2: De store kamp-åra 1921-1931
Bind 3: Fra verkstedet til samfunnet 1932-1939
Bind 4: Under okkupasjonen 1940-1945

Arbeiderbevegelsens historie i Norge. 6 bind. Tiden forlag 1985-1990.

Bind 1: Arbeiderklassen blir til (1850-1900) / Edvard Bul
Bind 2: På klassekampens grunn (1900-1920) / Øyvind Bjørnson
Bind 3: Gjennom kriser til makt (1920-1935) / Per Maurseth
Bind 4: Klassen og nasjonen (1935-1946) / Tore Pryser
Bind 5: Storhetstid (1945-1965) / Trond Bergh
Bind 6: Nye utfordringer (1965-1990) / Jostein Nyhamar

LOs historie. 3 bind. Pax forlag 2009

Bind 1: Med knyttet neve 1899-1935 / Finn Olstad

Bind 2: Medlemsmakt og samfunnsansvar 1935-1969
/ Inger Bjørnhaug og Terje Halvorsen

Bind 3: Kollektiv fornuft 1969-2009 / Trond Bergh

Hjertholm, Sverre - Arbeiderbevegelsen i Vestfold : trekk fra den politiske og faglige arbeiderbevegelsen 1906-1956. Vestfold Fylkes Arbeiderparti 1956

Magdahl, Jørn - Framnæsarbeidernes historie. Utgitt av Sandefjord Jern og Metallforening. 1993

Tidsskrift for arbeiderbevegelsens historie. Årlig. 1976-1986

Arbeiderhistorie : årbok for Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek. Årlig.1987- dato. Fortsettelse av Tidsskrift for arbeiderbevegelsens historie.

Bull, Edvard - Norsk Fagbevegelse - oversikt over fagorganisasjonens historie. Tiden forlag 1968
Bull, Edvard - Arbeiderklassen i norsk historie. Tiden forlag 1947

Tariffavtalen som forandret Norge. Antologi. Pax Forlag 2007

Einar Terjesen, Einar - Maidagen 1. maiferingens historie i Norge. Tiden Norsk forlag 1990.

Bjørnhaug, Inger m fl: I rettferdighetens navn, LO 100 år. Akribe forlag

Lorenz, Einhart Olaf - Arbeiderbevegelsens historie : en innføring : norsk sosialisme i internasjonalt perspektiv. Pax forlag 1972-1974

Bind 1: 1789-1930
Bind 2: 1930-1973