Hev stemmen kamerater!
 

Arbeiderbevegelsens sangtradisjon bærer med seg historie og identitet og er en manifestasjon av organisasjonenes politiske og ideologiske tilhørighet.  Arbeiderbevegelsens pionerer gikk inn i kampen for bedre vilkår for arbeiderne med livet som innsats.  Arbeidsfolk måtte stå sammen, vise solidaritet og samhold dersom de skulle vinne frem. 

Diktere og komponister ble inspirert, og arbeiderne marsjerte til kamp under faner og flagg til musikk og sang. Kraften i en samlet mengde som synger motiverer den enkelte til å holde ut når kampen tærer på kreftene.

 
Sandefjord Arbeiderkor
Sandefjord Arbeiderkor feirer byens 100-års jubileum (bilde:Vestfoldarkivet)
 

I 1930-årene var det minst 5 arbeiderkor i Vestfold og allerede i 1922 ble det dannet en distriktsorganisasjon for arbeiderkorene. Sandefjord arbeiderkor var en av de mest aktive og var en stor attraksjon på de sommerstevnene som fylkespartiet i Vestfold arrangerte i mellomkrigsåra.

Sangen har fulgt med arbeiderbevegelsen gjennom historien, sanger med sterke tekster som minner oss om sentrale verdier og som hedrer de som gikk foran og ryddet vegen for den velstand vi har i dag. 

De gamle sangene reflekterer bevegelsens historie og de realiteter pionerene virket under. De nyere sangene minner oss på at de seire som er vunnet ikke vil bestå om vi ikke verner om dem, og samhold og solidaritet er våre kjerneverdier.

Å ta vare på sangtradisjonen er å ta vare på arbeiderkulturen og hedre historien.  Tiden går, tradisjon og kultur i samfunn og organisasjon er i endring, raskere enn før.  Derfor etablerte vi Den Røde Tråden - til inspirasjon for å holde tradisjonene levende, og løfte sangene inn i vår tid. Hev stemmen kamerater!

 
Sandefjords og Norges røde tråd
 

I 2008 etablerte Fagforbundet Vestfold et kulturprosjekt med Oddvar Myklebust som kunsterisk ansvarlig. Formålet med prosjektet var å fremme arbeidersangkulturen. Resultatet ble forestillingen Den røde tråden.

Den røde tråden er en 75-minutter lang forestilling med 14 sanger og 240 bilder som forteller arbeiderbevegelsens historie gjennom tekst, sang og bilder. Sanger kommer fra den eldre tradisjonen fra arbeiderbevegelsens barndom, nyere sanger som er knyttet til arbeiderbevegelsen, og sanger med solidarisk innhold.

 
Forestillingen "Den røde tråden" ble vist for 200 tillitsvalgte i Sandefjord
 
Forestillingen kan brukes som kulturinnslag på et arrangement eller som en del av opplæring for tillitsvalgte. Den har et format som gjør det mulig å fremføre den med relativt enkle midler og på både små og store arenaer. Den består av fire sekvenser:

• Industrialiseringen fra midten av 1800-tallet
• Byen, demonstrasjoner og vegvalg
• Arbeiderbevegelsen i krisetid, og den første regjeringsdannelsen
• Oppbygging av landet etter krigen.

 
"Den røde tråden" gleder 220 tillitsvalgte i Stavanger.
 

Den «røde tråden» i forestillingen er at det går nettopp en «rød tråd» gjennom historien, og på denne kan vi henge alle våre velferdsordninger. Forestillingen hadde premiere på Notodden Blues Festival i 2011 og er nominert til LOs Kulturpris.

Forestillingen ble også vist frem for landsstyret i Fagforbundet noe som resulterte i invitasjoner til å opptre for andre avdelinger i Fagforbundet og LO. Så langt har Den røde tråden opptrådt i Telemark, Oslo, Buskerud, Oppland, Akershus, Vestfold, Aust Agder, Nordland, og Rogaland. Videre er forestillingen invitert til Troms, Buskerud, Telemark og Oslo.

film

Vi har valgt å spille inn musikken/akkompagnementet på CD, og kan derfor med en ganske enkle midler fremføre konserten/forestillingen.

Du finner en liten filmsnutt fra forestillingen her. Den røde tråden består av Oddvar Myklebust, Nina Andresen og Malin Skjolde.

Vil du vite mer om Den røde tråden eller bestille forestillingen? Ta kontakt

 
Du kan lese mer om arbeidersanger i Frifagbevegelse her.