Anders Kaupang og abeiderbevegelsens historie
 
Visste du at det aller første 1. mai-toget i Vestfold ble gjennomført i Sandefjord i 1900 med 200 deltakere? Eller at Sandefjord Arbeidersamfund ble stiftet allerede i 1876 med hele 93 medlemmer?

I mars 1900 ble Sandefjord bysentrum herjet av en stor brann. Bykjernen ble omtrent jevnet med jorden. Håndverkere og bygningsarbeidere strømmet til byen, og mens byen ble gjenreist, opplevde Sandefjord en eksplosiv vekst i arbeiderbevegelsen.
 
Det ble dannet fagforeninger for malere, tømmermenn, murere og bakere. I januar 1901 tok fagforeningene initiativet til å danne et politisk parti som kunne repesesentere arbeidstakere og fagbevegelsen i kampen for et mer rettferdig samfunn. Sandefjord arbeiderlag ble født.
 

Allerede i 1898 ble det dannet en løst organisert forening for Framnesarbeiderne. Den samlet inn penger til streikende arbeidere i Danmark og Sverige. I juni 1901 ble Vestfolds første Jern og Metall-forening etablert i Sandefjord.

Anders Kaupang
født i 1875, var sønn av en bonde, arbeidet på Framnæs mekaniske Værksted og var med å stifte denne fagforeningen.

Formålsparagrafen var tydelig: ”At samle arbeiderne paa Framnæs og i Sandefjord til i fellesskap at virke for forbedring av de økonomiske vilkaar, samt at arbeide for fuld social og politisk likestillethet med samfundets øvrige klasser.”

 
Kaupang er en nøkkelperson i arbeiderbevegelsens historie i Sandefjord. Du kan lese mer om han her. Tre år senere, i 1904, dannet Anders Kaupang og hans kamerater i fagbevegelsen en Sosialdemokratisk forening.

Et år senere ble foreningen omdøpt til Sandefjord og Sandeherred Arbeiderparti. 3 år senere fikk partiet syv bystyrerepresentanter og fem representanter i Sandeherred kommunestyre. Kaupang ble først valgt som medlem av Sandefjord bystyre i 1908 og satt der helt til 1947.
 

Kvinner var også aktive deltagere i arbeiderbevegelsen i Sandefjord. Blant de fem nyvalgte var Josefine Pettersen – sannsynligvis den aller første kvinne i noe herredstyre i landet.


Her vil vi gjerne ha
et bilde av
Josefine Pettersen.

Kan du hjelpe?

Ta kontakt