Arbeiderbevegelsens historie i Sandefjord
 
samhold
Arbeiderpartiets og Landsorganisasjonens (LO) historie henger sammen. Samlet gir de et bilde av arbeiderbevegelsens historie.

En av de første oppgavene for fagbevegelsen var opprettelsen av «felleskassene» – som bidro med øknomisk støtte ved sykdom og i forbindelse med dødsfall. Kampen for bedre lønns- og arbeidsvilkår var også sentrale oppgaver i starten.

Det ble imidlertid ganske fort klart at faglig innsats ikke var nok. Fagbevegelsen måtte også inn på den politiske arenaen og tok derfor initiativet til å danne Arbeiderpartiet.
Siden den gang har den politiske og faglige delen av arbeiderbevegelsen levd et liv i nært fellesskap. Man har i fellesskap kjempet fram reformer som har vært viktige for arbeidsfolk. Noen ganger gikk fagbevegelsen i spissen og fikk tariffestet godene, for eksempel innføring av feriedager, og så kom partiet etter og sørget for lovfesting og utvidelse av ordningene. Andre ganger ble reformene født i partiet, men de var avhengige av fagbevegelsens støtte for å bli båret frem.
Også i Sandefjord var det fagforeningene som var drivkraften bak dannelsen av partiet. I januar 1901, 14 år etter Arbeiderpartiets stiftelse i Arendal 1887, tok Malersvennenes fagforenings-medlemmer fatt og dannet Sandefjord Arbeiderlag. 14. mars 1901 ble det nye partilaget innmeldt i Arbeiderpartiet.

Det var mange bygningsarbeidere i Sandefjord som følge av alt arbeidet med å gjenreise byen etter storbrannen i 1900. Dette førte til etablering av fagforeninger, økt faglig aktivitet og et ønske om et eget parti for arbeiderene.

I 1904 fikk partiet inn to representanter i Bystyret. Etter at Sandefjord var gjenreist, forlot mange av bygningsarbeiderne og folk fra Malersvennenes fagforening byen.
vi bygger

På initiativ fra foregangsmenn i Jern og Metall ble det i 1904 også dannet en Sosialdemokratisk forening. I 1905 ble partiets navn Sandefjord og Sandeherred Arbeiderparti. I 1907 økte partiets representasjon i Bystyre til syv, og partiet fikk inn fem representanter i Sandeherred kommunestyre. Blant de fem var Josefine Pettersen, sannsynligvis den aller første kvinnen i noe herredstyre i landet.

Sandefjord Arbeiderpartis historie slår hull på myten om Sandefjord som en «blå by». I de første førti årene styrket partiet sin posisjon fra valg til valg. Partiet hadde sin sterkeste periode på 1960-70-tallet og ibegynnelsen av 80-årene. I 1971 fikk Arbeiderpartiet 37,5 % av stemmene og 20 representanter i Bystyret. Ved valget i 1985 fikk partiet en oppslutning på 30,5 %. Resultatet fra Stortingsvalget 2009 viser også at denne myten ikke holder vann, da Arbeiderpartiet fikk hele 30,1 % og ble byens største parti.