Seieren følger våre faner!

Arbeiderbevegelsens faner har en lang og ærerik historie. Helt siden de første arbeiderforeningene skaffet seg de første arbeiderfanene rundt 1850, har fanene vært varemerker for arbeiderbevegelsen.

Fanene har stor symbolsk betydning og brukes til å styrke fagforeningenes og partilagenes følelse av tilhørighet og identitet. «Sammen er vi sterke» , «solidaritet» og «samhold» er typiske slagord på fanene.

Vestfold fylkesarkivs nettutstilling viser et utvalg av arbeiderfaner fra arbeiderbevegelsen i Vestfolds fanesamling. Fanesamlingen utgjør totalt 78 faner fra hele Vestfold.

Du kan besøke nettutstillingen her.