Sandefjord Kommunale Forening 15 års jubileum (1955)
fra Vestfold Fremtid
Sandefjord Kommunale Forening  feirer i dag 25-års jubileum. Men bak den sterke stilling foreningen i dag har, ligger en lang og tung kamp med stor offervilje fra tillitsmenn og medlemmer.

Den første forening for kommunale arbeidere i Sandefjord ble stiftet i 1919. Arbeidsgiverne satte alt inn på å knekke organisasjonen, og ved den første prøve -  streiken i 1921 – viste det seg at foreningen var knekket. Medlemmene hadde enda ikke lært å stå sammen.

Men etter som tida gikk ble forholdene stadig verre, arbeidsløsheten vokste, nødsarbeider florerte, arbeiderne ble avspist med sultelønninger og hadde ikke et ord med i laget.

Da var det veteranen i arbeiderbevegelsen i Sandefjords-distriktet, Anders Kaupang – fagorganisert fra ca. 1900 og medlem av formannskap og bystyre i en årrekke tok initiativet.
 
Han innprentet arbeiderne at de måtte organisere seg og innkalte til møte i Folkets Hus 28. september 1930, hvor Sandefjord Kommunale Forening ble stiftet. På det første møte tegnet det seg om lag 10 medlemmer. Etterhvert gikk det virkelig framover. Nye medlemmer meldte seg stadig, og snart sto de kommunale arbeidere, brannvesenet, elektrisitetsverket og gassverket som en fast blokk. Trass motstand fra de kommunale myndigheter ble det opprettet overenskomster. Overenskomstene varte bare i ett år, så hvert år var det tautrekking med de kommunale myndigheter
 
De kommunale myndigheter vil knekke foreningen

1935 ble et merkeår for foreningen. De kommunale myndigheter oppnevnte en forhandlingskomité med ordføreren i spissen som skulle knekke organisasjonen. Det ble forlangt reduksjon på alle områder. Og som toppen på det hele kom krav om at timelønna skulle settes ned med enda ett øre. Men arbeiderne sto sammen og fikk forbundets tillatelse til å si opp plassene og varsle streik. De kommunale myndigheter ble varslet men ville ikke tro at arbeiderne våget å gå til streik.
 
Den siste dagen før streiken kom. På gassverket hadde de alt begynt å dempe på fyren for at intet skulle bli ødelagt, og e-verket var klar til å stoppe strømmen for alt som ikke var livsviktig. Ordføreren ble sint og nektet stans.

Om kvelden ble det holdt møte på Folkets Hus. Arbeiderne var optimistiske og i godt humør. Så klokken 23 ringte ordføreren. Han skjønte at slaget var tapt.

Arbeiderne skulle få det ene øret, men forlangte at overenskomsten skulle undertegnes med en gang før streikevarslet ble tatt tilbake.

Ordføreren forsto ikke hvilken tjeneste han hadde gjort arbeiderne, men foreningen kunne nå marsjere framover.

Og nye grupper sluttet seg til den, bl. a Sandefjord Bad, Sandar kommunale arbeidere, Sykehuset, rengjøringskvinnene og flere. Ved krigsutbruddet fikk kommunearbeiderne det siste varsel fra ordføreren.
I lønningskonvolutten lå et skriv om at lønna var slått ned til det halve, og derav skulle igjen halvdelen stå inne til etter krigen. Det lå nesten 20 kroner i lønningskonvolutten. Heldigvis var organisasjonen intakt, så forholdet ble rettet. 
 
Nye og bedre tider

Da foreningen gikk til forhandlinger i 1945, hadde en ny tid gjort sitt inntog. De kommunale myndigheter forsto at også arbeiderne hadde rett til å leve som mennesker. Og det ble opprettet et godt forhold mellom arbeidsgiver og arbeidere. Mange store saker er løst ved fredelig forhandling. Ennå er det naturligvis saker igjen. I 1946 kom den første akkordoverenskomst som bedret arbeidernes levestandard betraktelig.

Styret i jubileumsåret - Sandefjord Kommunale Forening (SKF)
bak f.v. Erling Mørk, Odd Sørum, Jens Nicolaysen (viseformann), Leonor Larsen
foran f.v. Reidar Råstad (sekretær), John Hoff (formann), Alf Melsom (kasserer)
 
Foreningen har i dag 204 medlemmer. Den er medlem av F.Ø.F og står kollektivt tilsluttet Det norske Arbeiderparti. I formannskap og bystyret er foreningen godt representert.  Styret i jubileumsåret består av John Hoff sen., formann, Jens Nicolaysen, nestformann, Reidar Råstad, sekretær, Alf Melsom, kasserer, Erling Mørk, Odd Sørum og Leonor Larsen.

Avdelingens formenn i de 25 år har vært: Anders Kaupang 1930-34 (æresmedlem fra 1935), Kristian Olsen 1935-36, Hans Østby 1936-45, Harry Gogstad 1945-48, Ragnvald Andersen 1949-50, Casper Carlsen 1951-53 og John Hoff sen. fra 1954
 


.