Kampen mot fascismen på Folkets hus
av konservator Dag Ingemar Børresen
Arbeiderbevegelsens sterke framgang på 1930-tallet løp parallelt med frykten for og kampen mot framveksten av fascismen og nazismen.

Antifascismen engasjerte mange på Folkets Hus i Sandefjord. «Hitler overtok jo makta i nitten tre og tredve», og det var jo veldig store møter om dette forteller Folkets Hus-veteran Eimar Green, «vi tok jo en klar avstand fra nazismen med en gang.»

Et eksempel på motstand mot nazismen i Sandefjord, som mange nok ikke kjenner til, kom til uttrykk i midten av april 1934. Da hadde Larvik havn i noen dager besøk av det tyske linjeskipet «Schlesien». Skipets kaptein og andre offiserer reiste på utflukt til Sandefjord hvor de besøkte Kongshaugen og Hvalfangstmuseet, før de var invitert til lunsj om bord i hvalkokeriet «Ole Wegger»

Du kan lese resten her.


Hovedstadens første arbeidermuseum
 
Mandag 17. juni åpnet Oslos første arbeidermuseum på Sagene. Selv om museet er lokalisert til Sagveien 28, med galleri og utstillingsarena, er konseptet at hele Akerselva skal være en del av et stort friluftsmuseum.– Vi vil lage en digital app, som gjør at man kan stå ulike steder ved Akerselva og få informasjon om de forskjellige fabrikkene og livet der, sier Gro Røde til LO Aktuelt.
 

Ny arbeiderskulptur avduket i Sandefjord
 

Folkets Hus feirer 100-årsjubileum i år. Lørdag 15. juni ble en ny skulptur avduket på sørsiden av huset. Den er laget av Stavern kunstner Jan Warholm.

Nåværende leder Kåre Karlsen ønsket velkommen. Tidligere mangearige leder Jan Samuelsen - på vegne av seg selv og Ole Høgli - takket alle som hadde bidratt til huset opp gjennom årene og ønsket styret lykke til med det videre arbeidet.

Det var bra oppmøte og stor applaus da skulpturen ble avduket. Sandefjords Blad var også tilstede så følg med i lokalavisen. Oddvar Myklebust sto for musikken.

I kveld er det festmiddag på Park hotel med nesten 100 innbudte gjester.

Her finner du en kortfilm om dagens arrangementet.

(f.v. Jan Samuelsen, Kåre Karlsen og Ole Høgli)

 
 

Folkets hus i Sandefjord feirer 100 år

 

Folkets Hus i Jernbanealleen har 100-årsjubileum i år, og det er planlagt flere arrangementer for å feire begivenheten. Fagforeningenes økonomiske fellesorganisasjon (FØF) ble dannet i 1910, men allerede i 1903 begynte arbeidet med å skaffe penger til eget hus for arbeiderbevegelsen i Sandefjord.

Før 1910 var det blitt samlet inn 2000 kroner, og huskomitéen kjøpte en tomt midt i byen. Noen hadde allerede planlagt å bygge hotell der, og tomta ble raskt solgt med et par tusen kroners fortjeneste og hotell Atlantic ble bygget.

I januar 1913 kjøpte organisasjonene Badets festivitetslokale for 50 000 kroner. Kjøpet ble finansiert ved hjelp av sparefondet og ved å samle inn bidrag på ”stikkekort”, basarer og andre tilstelninger. FØF måtte også låne 3000 kroner fra AFL - Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon (AFL) – som senere byttet navn til LO – for å klare kjøpsbetingelsene.

 
Mange smålån gjorde kjøpet mulig
 
De tilsluttede organisasjonene dannet en egen Folkets hus-organisasjon, og det økonomiske driftsgrunnlaget ble dekket ved at foreningene skulle betale 10 øre pr. uke pr. medlem for husleie til møtene. Denne fellesordningen står fremdeles ved makt i dag, og bygningen huser de forskjellige delene av arbeiderbevegelsen i Sandefjord.


Kilde: Sverre Hjertholm Arbeiderbevegelsen i Vestfold .
 
 Streik og internering i Sør Georgia
 

Det er påske 1913. En tyfusepidemi har herjet på hvalfangststasjonen i Grytviken på Syd Georgia. Om bord i den argentinske seilskuta Tijuca sitter 13 mann i forvaring under dekk etter orde fra den britiske politimesteren.

Carl Anton Larsen

Mennene hadde streiket om bord i hvalkokeriet Ems. Som en reaksjon på interneringen stiftet arbeiderne fagforening.

Stasjonsbestyrer C.A.Larsen (til venstre) bygger kirke på stasjonen for egne penger. Han har ansatt norsk prest.

Kristendommen skal fortrenge sosialismen i Grytviken. Larsen nekter de streikende hjemreise og vil holde dem internert ombord i Tijuca til fangstsesongen er slutt.

film Du kan lære mer om den groteske behandlinga og svartelistingen av hvalfangerne som foregikk her i filmen.